ilustračná fotka
ilustračná fotka

Chcete sa dozviete viac o práci vojakov z USA, ktorí tu budú od 1.10. 2020? Pozorne čítajte.

Bratislava 17.9.2020 – Psychologické operácie (PSYOP) sú operácie na sprostredkovanie vybraných informácií a indikátorov publiku, ktoré majú vplyv na ich emócie, motívy a objektívne uvažovanie a v konečnom dôsledku na správanie vlád, organizácií, skupín a jednotlivcov. Účelom psychologických operácií USA je vyvolať alebo posilniť správanie priaznivé pre ciele USA. Sú dôležitou súčasťou rozsahu diplomatických, informačných, vojenských a ekonomických aktivít, ktoré majú USA k dispozícii. Môžu byť použité počas mieru aj počas konfliktov.

Existujú tri hlavné typy: strategický, operačný a taktický.

Strategický PSYOP zahŕňa informačné aktivity vykonávané vládnymi agentúrami USA mimo vojenskej arény, hoci mnohé využívajú aktíva ministerstva obrany (DOD).

Operačné PSYOP sa uskutočňujú v celom rade vojenských operácií, a to aj počas mieru, vo vymedzenej operačnej oblasti, aby sa podporila účinnosť kampaní a stratégií spoločného veliteľa síl (JFC).

Taktické PSYOP sa uskutočňujú v oblasti pridelenej taktickému veliteľovi v celom rozsahu vojenských operácií na podporu taktickej misie proti nepriateľským silám.

PSYOP môže podporiť nespokojnosť ľudu s vedením opozície a kombináciou presviedčania s dôveryhodnou hrozbou zhoršiť schopnosť protivníka viesť alebo udržiavať vojenské operácie. Môžu tiež narušiť, zameniť a predĺžiť rozhodovací proces protivníka a narušiť velenie a riadenie.

Pri správnom použití má PSYOP potenciál zachrániť životy priateľských alebo nepriateľských síl znížením vôle protivníka bojovať. Znížením morálky a potom efektívnosti protivníka môže PSYOP tiež odradiť od agresívnych akcií vytváraním nespokojnosti v ich radoch, čo v konečnom dôsledku vedie k odovzdaniu.

Povedané jednoduchou rečou autora, ,,budú nás kŕmiť pro-americkou propagandou a možno aj bludmi.“ To všetko v spolupráci s našimi vojakmi! Zároveň môžu vplývať na volebný boj a propagovať tie politické strany, ktoré sa páčia Američanom a ktoré im idú po ruke!

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)?fbclid=IwAR16LOlxpMyZ8VzOBuer7gfRcXlsFIQagePTYnHll8XLR1atysYKxWHUQlg