na snímke JUDr. Ján Drgonec/ zdroj: facebook
na snímke JUDr. Ján Drgonec/ zdroj: facebook

Podľa právnika Jána Drgonca sú opatrenia proti koronavírusu obmedzujúce ľudské práva v rozpore s ústavou a rovnako protiústavné by podľa neho bolo aj prípadné povinné očkovanie proti koronavírusu.

Bratislava 16.9.2020 – Ústavný právnik Ján Drgonec sa v rozhovore pre TA3 vyjadril k opatreniam v čase pandémie koronavírusu a k jednotlivým obmedzeniam z pohľadu ich ústavnosti.

Podľa Drgonca štát môže robiť len také úkony, ktoré mu dovoľuje ústava, musí sa riadiť presnými podmienkami, kde je presne určené, kto môže v krajnom prípade obmedzovať ľudské slobody. Nemôže dochádzať k nejakej svojvôli.

Drgonec sa jasne vyjadril k povinnému očkovaniu a naznačil, že povinné očkovanie nie je v súlade s ústavou SR. „Očkovanie bez súhlasu nie je očkovanie, aké by sa dialo v súlade s ústavou Slovenskej republiky. A máme hneď prvý problém.“ upozornil DRgonec.

Ústavný právnik pristupuje kriticky k súčasným vyhláškam. „U nás obmedzujú epidemiológovia, obmedzujú krízové štáby, čo v ani jednom prípade nie sú subjekty, ktoré môžu obmedzovať. Tak isto sa nenapĺňa forma pre obmedzovanie, pretože podľa ústavy SR, základné práva, o ktoré tu ide, môžu obmedzovať len zákonom. Tým sa určuje orgán, ktorý tie obmedzenia môže prijímať – je to Národná Rada Slovenskej republiky, nie akákoľvek konferencia epidemiológov,“ tvrdí Drgonec.

Drgonec síce priznáva, že vláda sa môže pokúsiť dostať do vyhlášky ministerstva zdravotníctva aj povinnosť očkovania proti koronavírusu, no aj v tomto prípade to nepovažuje za odôvodnené. Uviedol aj konkrétny príklad. „Tá podmienka je podmienka nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti. A teraz, keď sa postavíme ku konkrétnemu problému povinného očkovania proti koronavírusu, vidíme po prvé: Je to ochorenie, ktoré v našich podmienkach dosiaľ, od 15. marca do dnešného dňa, vykazuje 38 mŕtvych. Za ten istý čas som predvedčený, že zomrelo viacej ľudí na cestách pri autohaváriách ako na koronavírus. Rozhodne sa nedá tvrdiť, že to je tak rozšírené ochorenie, že sa ním ospravedlňuje vpád do súkromia.“

Snažili sme sa Vám priniesť názor odborníka na Ústavné právo a priniesť tak do celej veci aj nepolitický rozmer, ale skôr ten odborný! Myslíme si, že pri všetkom je potrebné zachovať zdravý rozum a pokiaľ už o niečom naša vláda a epidemiológovia rozhodnú, mali by brať do úvahy aj právnu vykonateľnosť jednotlivých nariadení.