ilustračná fotka
ilustračná fotka

Po skončení krízového štábu padlo tvrdé rozhodnutie.

Bratislava 11.10.2020 – Po skončení krízového štábu odprezentoval minister Krajčí zásadné sprísnenie opatrení. V školstve platí, že stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie od pondelka 1ľ.10.2020. Základné a materské školy školy pokračujú v riadnej výučbe. Na prvom stupni základných škôl a rovnako druhom stupni bude od 12.10.2020 povinné nosenie rúšok. Zakazujú sa všetky krúžky, školy v prírode, výlety. Rúška budú povinné v interiéry a rovnako exteriéry. Na štrajky, verejné zhromaždenia, kultúru a návštevu športovísk môžeme zabudnúť.

Pozrite si konkrétne opatrenia:

– rúška všade, aj v interiéri, aj v exteriéri (výnimka len mimo územia obce)

-zákaz všetkých hromadných podujatí

-zákaz zhromažďovania nad 6 osôb

-stravovacie prevádzky len výdaj jedla cez okienko; možnosť konzumovať len v exteriéri a v zabalenej forme

-stredné školy dištančné vzdelávanie; krúžky na školách zrušené, výlety, zrušené školy v prírode

-zákaz akvaparkov, wellness, fitness

-v obchodných prevádzkach 1 osoba na 15m2, meranie teploty pred vstupom

-seniori vo vybraných obchodoch v čase 9-11

-posilnenie kontroly dodržiavania opatrení prostredníctvom polície

Dochádza tak k postupnému zatváraniu Slovenska. Ako však kompetentní chcú riešiť MHD a cestovanie detí do škôl napríklad v malých mestách a obciach, kedy deti cestujú napr. autobusmi, nikto z kompetentných nepovedal. Každopádne treba povedať, že ak malé školopovinné deti budú cestovať v rannej špičke do škôl zároveň s dospelými, ktorí smerujú do zamestnania, je otázne aký význam má zákaz zhromažďovania?!