europoslankyňa v akcii...
europoslankyňa v akcii...

Predstavitelia strany SAS predstavili svoju požiadavku  na odluku cirkví zo štátu.

Bratislava 28.8.2020 –Dnes na tlačovej konferencii predstavitelia strany SAS v zložení Lucia Ďuriš Nicholsonová, Juraj Droba, Miroslav Žiak informovali o krokoch k odluke cirkví od štátu. Lucia Ďuriš Nicholsonová poznamenala, že sa budú snažiť diskutovať s politickými stranami, cirkvami o odluke cirkví od štátu a najneskôr by odluku cirkví od štátu chceli uskutočniť do konca volebného obdobia! S veľkým nasadením poukázala na problém, ktorý vznikol s výhradou svedomia u lekárov, ktorí na základe tohto práva môžu odmietnuť potrat ženy a úkon nezrealizovať. Vyčítala práve tú skutočnosť, že takto bolo mnohým ženám bránené v ukončení tehotenstva. Cirkev zjavne podľa nej môže už aj za svedomie lekárov a to, že sú veriaci. Ako inak si vysvetliť túto výhradu? Rovnako SAS zvažuje, že sa obráti na Ústavný súd, aby posúdil Vatikánsku zmluvu.

Poslanec Žiak nezabudol dodať ako štát nemá kontrolu napr. o daroch pre cirkev, príjmoch z darov , nemajú súpis majetku cirkví, aké zmluvy tam prebiehajú, atď. Toto všetko chcú riešiť odlukou cirkví od štátu. Ako však chcú riešiť prípadný nárok cirkví pri reštitúciách, povedať nevedeli a značne im táto otázka na tlačovej konferencii nebola pohodlná.

V tento moment sa dá konštatovať iba jedno, od ľudí ako pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa netají k sympatiám LGBT komunite, podporuje rôzne podujatia týchto združení, podporuje potratovú politiku, je zásadne proti podpore ochrane života a skôr by túto otázku najradšej ešte viac zliberalizovala,  je predkladanie návrhu na odluku cirkví od štátu ako ,,zlý“ vtip! Pani euro-poslankyňa zrejme zabúda, že podobným krokom by sa otvorila rovnako diskusia na odluku kultúry od štátu, napríklad odluka športu od štátu. A môžeme pokračovať. Preto zámer SAS je zjavne iba zámer politických bodov, nakoľko tento zámer nie je ani vôbec v programovom vyhlásení vlády a ide skôr o vybíjanie politického kapitálu. Sám Juraj Droba sa vyjadril nasledovne: ,,sme liberálna strana a potrebujeme dať túto tému na stôl.“ Prečo sa napríklad predstavitelia strany SAS nezamerajú na odluku politických strán od financovania zo strany štátu??? Neprišli by milióny Eur za voličské hlasy od všetkých Slovákov?! Tu by zrejme našli širokú podporu u občanov!

toto považuje euro-poslankyňa za normálne
toto je zjavne vhodnejšie trávenie voľného času ako v kostoloch…

Celú tlačovú konferenciu si môžete pozrieť tu: