ilustračná fotka zdroj : pixabay
ilustračná fotka zdroj : pixabay

Neprehliadnite nové pravidlá pri OČR, nie všetko je však jasné.

Bratislava 3.9.2020 – Sociálna poisťovňa vysvetľuje, ako majú rodičia postupovať pri prípadných žiadostiach o OČR.   Od septembra tohto roka nemôže rodič svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva, že by sa v škole nakazilo novým koronavírusom. Nárok na túto dávku sa však nemení v prípade škôlkarov či príbuzných, ktorých nechce rodina ponechať v zariadení sociálnych služieb, ak sa obávajú, že by sa mohli nakaziť.

„V prípade detí, ktoré sú školopovinné, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, pretože by tým porušil školský zákon. Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, teda uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. septembra 2020 nanovo upraví pripravované rozhodnutie ministra školstva,“ priblížil hovorca SP Peter Višváder.

„Ak však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, teda dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1. septembra 2020 bude mať nárok na pandemické OČR,“ doplnil Višváder.

Iná situácia pri starostlivosti bude v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. „Keďže dochádzka do predškolského zariadenia nie je povinná zo zákona, na túto skupinu detí budú až do prípadnej zmeny zákona o sociálnom poistení uplatňované také postupy ako doteraz,“ upozornil Višváder. 

„U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, teda nárok na pandemické OČR budú mať oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred novým koronavírusom,“ doplnil Višváder.

Ako však bude Sociálna poisťovňa postupovať v prípade, že dieťa bude bezdôvodne vylúčené z vyučovania z právomoci školy z dôvodu, že dieťa sa malo nachádzať v rizikovej  krajine? Rodič bude mať povinnosť zostať doma a nie je jasné ako mu bude riešená náhrada jeho príjmu. Celú vec budeme podrobnejšie zisťovať.