Pandémia COVID-19, so sebou priniesla veľa nepríjemných zmien napríklad aj na trhu s akciami, či komoditami. Mnoho z nás však dúfalo, že priaznivá situácia nastane práve na trhu s nehnuteľnosťami. Očakávali sme pokles  cien nehnuteľností a tak možnosť prísť k jednoduchšiemu nadobudnutiu majetku. Vývoj však nemal predpokladaný dopad a v prvom kvartáli roku 2020 sa priemerná cena nehnuteľnosti oproti roku 2019, dokonca zvýšila. Cena na meter štvorcový je vo výške 1671€ a medziročná zmena je na úrovni 8,6%.

Ďalšou  z pomocí, ktoré banky prijali počas pandémie je odklad splátok úverov. Čo ale nastane po skončení mimoriadneho stavu? Odklad splátok nesmie v budúcnosti ovplyvniť Váš nárok zobrať si úver a ani sa nemôže prejaviť v histórii splácania úveru. Veľký vplyv na bankový sektor malo aj pozastavenie dražieb v čase do 30. Apríla 2020. Všetky úkony smerujúce k výkonu záložného práva boli v tomto čase neúčinné. Tento fakt vyvolal určité negatívne dôsledky pre banky, keďže ich primárne zabezpečenie úverov tvorí práve hnuteľný a nehnuteľný majetok. Ide však o krátkodobé opatrenie a tak by nemalo vo väčšej miere ovplyvniť vykonávanie bankových činností.

Odklad exekúcie, však banky umožnili najviac na 6 mesiacov a tak je predpoklad, že po uplynutí tohto obdobia budú banky pokračovať ako pred začatím pandémie ochorenia COVID-19. Bežní klienti od začiatku krízy podali už viac ako 162-tisíc žiadostí o odklad splátok. Počet žiadostí tak neustále rastie a môžeme len hádať ako sa v budúcnosti banky vyrovnajú s preklenutím krízy. Straty, ktoré zaznamenali počas tohto obdobia sa určite v budúcnosti prejavia na poskytovaných produktoch bánk.

Klienti si mýlia odklad splátok s odpustením splátok

Banky sa neustále stretávajú s tým, že si klienti neuvedomujú, čo odklad splátok znamená. Práve z tohto dôvodu musia svojich klientov vzdelávať v tejto oblasti a vysvetliť im o čo pri odklade ide. Tento odklad splátok je možný maximálne na deväť mesiacov a neznamená odpustenie splátok počas tohto obdobia. V splácaní úveru budete po dobe uplynutia odkladu, ďalej plynule pokračovať.