ilustračná fotka
ilustračná fotka

Posledné dni nás do redakcie kontaktovalo viacero nespokojných ľudí, ktorí sa sťažovali na zvláštne praktiky v opatreniach zo strany škôl, alebo zamestnávateľov! Spýtali sme sa za Vás!

Bratislava 7.9.2020 – Do redakcia sme dostali množstvo podnetov a konkrétne príklady. Sťažujú sa napríklad rodičia, ktorých deti odmietli prijať do školy iba z dôvodu, že sa mali vrátiť z krajín ako napr. Chorvátsko. Išlo o rodiča, ktorý pracuje a dieťa riaditeľka odmietla prijať do školy na základe vyplneného dotazníka kde rodič uviedol, že posledných 15 dní pred nástupom do ZŠ, boli na dovolenke v Chorvátsku. Problém vznikol rodičovi v tom, že lekárka nemala dôvod dieťaťu vystaviť potvrdenie o chorobe, pretože choré nijak nebolo a tak rodič nemal nárok na OČR z dôvodu choroby svojho dieťaťa. To bolo zdravé. Keď sa rodič opakovane sťažoval, riaditeľka odmietla dieťa prijať do školy. Rodič tak nemal nárok zostať doma z práce, dieťa do školy nemohlo a rodičovi štát nemôže v tomto prípade zaplatiť OČR. Informovali sme sa preto priamo telefonicky na Sociálnej poisťovni, ktorá nám potvrdila, že túto situáciu nijak zákon neupravuje a tým, že školská dochádzka je už povinná, rodič nemá nárok v tomto prípade na vyplatenie OČR, pokiaľ lekár dieťaťa nestanový diagnózu, že je dieťa choré. Ako je to teda s kompetenciami riaditeľov škôl?

Škola nad rámec svojich povinností môže konať iba vtedy ak sa to nachádza v školskom poriadku školy. Vtedy tak riaditeľ može za školu postupovať! Ak to nemajú v školskom poriadku, postupuje neoprávnene a môžete žiadať nápravu. Nenechajte sa oklamať, prípadne odradiť, množstvo škôl sa nestihlo prispôsobiť na nový školský poriadok!

Množstvo firiem rovnako uplatňuje rôzne podmienky nad rámec svojich povinností od svojich zamestnancov ako napr. testy na Covid-19 po rôznych hromadných akciách, alebo po návrate z rôznych rizikovejších krajín. Zamestnávateľ preto núti zamestnanca zostať doma, alebo pracovať z domu. Tu však rovnako pozor! Zamestnávateľ nemôže rovnako žiadať od zamestnanca dodržiavať opatrenia nad rámec svojich kompetencií a hlavne nad rámec povinností zamestnanca. Tu musíte dať súhlas aj Vy! V opačnom prípade sa obráťte na inšpektorát práce, porušujú sa Vaše práva!

Nenechajte sa preto obmedzovať a hlavne sa nenechajte zatlačiť do kúta!!!

Posledné dni o podobných prípadoch informujú aj viaceré médiá.