ilustračná fotka
ilustračná fotka

Naša vláde chce na území Slovenska zaviesť dva právne režimy. Jeden americký pre ich vojakov a druhý slovenský pre našich občanov a ostatných cudzincov pôsobiacich u nás.

Bratislava 31.08.2020 – Naša vláda 18. augusta 2020 schválila návrh ministrov Naďa a Korčoka na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl USA na území Slovenska za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva našich ozbrojených síl v posádke Martin na 36 mesiacov s termínom pôsobenia od 1. októbra 2020. Rotácia vojakov bude zabezpečená v 9 mesačných cykloch.

Dlhodobé vojenské základne, alebo prítomnosť vojakov na území cudzích štátov bez existencie reálnej potreby takéhoto postupu, napríklad kvôli absencii vojenského konfliktu, zahraniční odborníci nazývajú „mierová vojenská okupácia“.

Od počiatku sa sprítomňujú problémy s interpretáciou často vágnych formulácií tejto zmluvy, na podklade ktorej potom USA požadujú, aby sa voči nim uplatňovali v cudzom štáte iba ich zákony. Chcú oslobodenie od všetkých daní a poplatkov, žiadnu kontrolu zo strany štátu, rozhodovať o rozmiestnení a nasadení vojenských síl na cudzom území. Žiadajú nielen voľný pohyb, ale ak bude treba, tak aj vstup do súkromných objektov a na súkromné pozemky ľudí. Chcú vlastnú vojenskú políciu s voľným pohybom. Presadzujú, že vzájomné spory sa nesmú riešiť na medzinárodnej úrovni, nesmú o nich rozhodovať domáce alebo medzinárodné súdy, ani tretie strany a pod.

To znamená, že spory v takom vzťahu budú riešiť  iba ministerstvá obrany USA a cudzieho štátu. Je jasné, že ten silnejší vždy vyhrá, lebo ten druhý sa nemá kam odvolať. A nie je ani rozhodujúce,  čo bude obsahovať zmluva o prítomnosti príslušníkov ozbrojených síl USA na území Slovenska. Podstatné je, že zmluva bude koncipovaná ako ,,okupačná“, lebo právny rámec statusu vojakov u nás sa má riadiť Zmluvou NATO SOFA. USA v podstate ten istý text z roku 1951 a tie isté princípy používajú všade rovnako a ešte to aj považujú za akýsi svetový štandard.

Slovensko sa cez také kroky dostáva pod priamy politický vplyv USA a ignoruje obrovské riziko, ktoré so sebou nesie politika USA ,,namierená“ na  Rusko.