ilustračná fotka / zdroj : facebook Zuzana Čaputová
ilustračná fotka / zdroj : facebook Zuzana Čaputová

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala uznávaných vedcov a lekárov.

Bratislava 28.10.2020 – Uznávaní slovenskí vedci a lekári predstavili prezidentke Zuzane Čaputovej spoločné vyhlásenie k riešeniu pandemickej situácie. Vyzývajú premiéra a členov vlády, členov pandemickej komisie a ústredného krízového štábu, aby svojou komunikáciou nerozdeľovali spoločnosť. Podľa vedcov je v boji s pandémiu kľúčová dôvera verejnosti k prijatým opatreniam. Prezidentka v súvislosti s pripravovaným celoplošným testovaním zdôraznila, že musí prebehnúť bez ohrozenia zdravia občanov. Zuzana Čaputová podporila aj bezplatné testovanie PCR testami, a to v čo najväčšom počte. Sprísniť by sa mali podľa nej aj kontroly na hraniciach.

Vedci vyzývajú na zomknutie síl, za efektívne kroky považujú komunikovať s verejnosťou tak, aby stúpala dôvera občanov v opatrenia a aby nedochádzalo k zbytočnému rozdeľovaniu spoločnosti. „Zásadným predpokladom toho je rešpektovanie pribúdajúcich vedeckých poznatkov a vyhýbanie sa zľahčovaniu či nepresnostiam v terminológii a interpretácii dát, ktoré vyvolávajú pochybnosti,“ uviedla Pastoreková .

Virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra SAV: „Považujem za veľmi nešťastné vyjadrenia o tom, že negatívny test hovorí o tom, že človek nie je infekčný a takisto nešťastné sú aj vyjadrenia o tom, že týmto testom vychytávame infekčných ľudí.“

Nastavovať opatrenia je podľa vedcov potrebné nielen podľa aktuálneho stavu, ale aj podľa očakávaných trendov. 

Za dôležité považujú aj posilnenie systémov vyhľadávania kontaktov. Žiadajú zvýšiť kapacity regionálnych úradov verejného zdravotníctva či zaviesť samovyhľadávanie kontaktov pomocou formulárov. Potrebné je tiež podľa vedcov vytvoriť kritériá a pravidlá pre výber testovaných v prípade limitovanej kapacity a definovať potreby a harmonogram dobudovania ďalších kapacít, napríklad všeobecnými lekármi.

Päť bodov, ktoré žiadajú známi vedci od Matovičovej vlády:

1. Komunikovať s verejnosťou tak, aby stúpala dôvera občanov v opatrenia, aby všetci boli zapojení do boja s pandémiou, a aby nedochádzalo k zbytočnému rozdeľovaniu spoločnosti. Zásadným predpokladom je rešpektovanie pribúdajúcich vedeckých poznatkov a vyhýbanie sa zľahčovaniu, či nepresnostiam v terminológii a interpretácii dát, ktoré vyvolávajú pochybnosti. Práve dôvera občanov v efektívnosť a opodstatnenosť opatrení je podľa odborných štúdií rozhodujúcim faktorom v boji s pandémiou.

2. Aktívne monitorovať epidemickú situáciu na regionálnej a lokálnej úrovni, nastavovať opatrenia nielen podľa aktuálneho stavu, ale aj podľa očakávaných trendov. Následne uplatňovať adekvátne opatrenia, akými sú frekventované testovanie ohnísk antigénovými testami, alebo výrazné obmedzenie mobility. Vytvoriť silnú verejne kontrolovanú analytickú štruktúru, ktorá bude situáciu počas pandémie priebežne vyhodnocovať pomocou všetkých dostupných dát.

3. Zásadne posilniť systémy vyhľadávania kontaktov a varovania, ktoré umožnia lepšie kontrolovať situáciu po plošnom testovaní a spomalia nástup eventuálnych následných epidemických vĺn. Podstatne zvýšiť kapacity RÚVZ a pripraviť systém ich ďalšieho posilnenia v prípade krízy, zaviesť samovyhľadávanie kontaktov prostredníctvom webformulárov a varovnej e-aplikácie, ktorá bude súčasťou štandardu využívaného vo viacerých európskych krajinách.

4. Posilniť kapacity testovania pomocou štandardizovanej PCR i celého spektra ďalších dostupných spoľahlivých metód. Zaviesť pravidelné testovanie ohrozených skupín a ohnísk. Zabezpečiť dostupnosť priebežného testovania zadarmo pre občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie COVID-19. Vytvoriť kritériá a pravidlá pre výber testovaných v prípade limitovanej kapacity a definovať potreby a harmonogram dobudovania ďalších kapacít (napr. testovanie všeobecnými lekármi).

5. Intenzívne komunikovať a koordinovať opatrenia s inými európskymi krajinami, najmä našimi susedmi tak, aby viedli k bezpečnému geografickému priestoru, v ktorom by mohli byť hranice otvorené. Preto je potrebné spoločne v čo najväčšej miere uskutočňovať kroky, ktoré sa preukázali ako úspešné v iných krajinách. Za mimoriadne dôležité považujeme aktívnu participáciu na klinických štúdiách zameraných na prevenciu či liečbu COVID-19, či už pod gesciou WHO alebo v bilaterálnej spolupráci s krajinami, kde tento výskum prebieha.

Silvia Pastoreková
riaditeľka Ústav virológie SAV, Biomedicínske centrum SAV

Boris Klempa.
Ústav virológie SAV, Biomedicínske centrum SAV

Richard Kollár
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Pavol Čekan
MultiplexDX

Peter Celec
Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Alexandra Bražinová
Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Peter Visolajský
Fakultná nemocnica Nitra

Vladimír Krčméry
rektor Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety

zdroj: facebook