Každý z nás si v poslednom období prešiel istými zmenami a len málokto by očakával, že nás zasiahne pandémia takýchto rozmerov. Vplyv mala nie len na zdravie spoločnosti na celom svete ale aj na ekonomickú situáciu našej krajiny. Naposledy sme sa s krízou podobných rozmerov, stretli v rokoch 2008 – 2009, kedy sme čelili veľkej Hospodárskej kríze. Veľkému riziku sú v tomto čase vystavené práve malé a stredné podniky, najmä tie, ktoré pracujú na vývoji inovatívnych riešení v boji proti ochoreniu COVID-19.

Táto situácia si preto vyžaduje isté formy zásahov zo strany štátu. V súvislosti s podporou v oblasti výskumu, inovácii a rozvoja technológii projekty OITB(MDOT,TBMED a SAFE-N-MEDITECH), otvárajú bezplatne služby vývojárom technológii. Taktiež komisia schválila tri schémy podpory s platnosťou od 19. Júna 2020, kde vyčlenila rozpočet 4 mld. EUR na podporu podnikov. Ďalšou schémou je podpora spoločností v prenajatých priestoroch, ktoré museli obmedziť svoje činnosti. Na tento účel bolo vyčlenených 200 mil. EUR. Medzi prvú schválenú schému zo dňa 21. Apríla 2020 patrí slovenská schéma pomoci, ktorá je zameraná na zachovanie pracovných miest a podporu SZČO.

Preklenovacie úvery

Slovak Investment Holding zverejnila 30.3.2020 výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do nástroja s názvom „SIH antikorona záruka“. Záruka má pomôcť malým a stredným podnikom  získať zvýhodnené preklenovacie úvery, ktoré môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb.

Česká republika v porovnaní s nami, schválila taktiež na základe dočasného rámca schému vo výške 1 mld. CZK (približne 37 mil. EUR) na podporu malých a stredných podnikov. Prijatá bola 19. Marca 2020 a výška počiatočného rozpočtu bola vyčlenená na 300 mil. CZK(približne 11 mil. EUR). Tento rozpočet sa môže zvýšiť až do 1 mld. CZK, ako bolo spomenuté vyššie. Čo sa týka tejto schémy bude mať formu priamych grantov a pokryje až 50% oprávnených nákladov v súvislosti s koronavírusom. Schéma bola schválená s cieľom urýchlenia výroby potrebných produktov, ktoré sú priamo potrebné pri boji s ochorením COVID-19.