ilustračná fotka
ilustračná fotka

Novelou chce SaS znížiť administratívu pri posudzovaní niektorých žiadostí.

Bratislava 11.9.2020 – Novelou mienia podľa vlastných slov znížiť administratívu pri posudzovaní niektorých žiadostí a zefektívniť nominovanie zástupcov príslušných organizácií do kolektívnych orgánov Fondu na podporu športu.

Cieľom zmeny je umožniť rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok na projekt a rozšírenie okruhu podpory na športovú infraštruktúru. Pri okruhu žiadateľov ide o rozšírenie o samosprávne kraje, ktoré majú v oblasti športu rovnaké úlohy ako obec,“ priblížil jeden z predkladateľov Radovan Sloboda (SaS). V dôvodovej správe predkladatelia píšu, že zo zamerania konkrétnej výzvy môže výnimočne vyplynúť, že by bolo efektívne, aby sa o príspevok na projekt mohli uchádzať aj iné ako taxatívne vymenované okruhy subjektov. „V takom prípade sa navrhuje upraviť možnosť aj na iné subjekty, avšak s podmienkou, že predmet činnosti žiadateľa bude mať priamu väzbu na účel poskytovaného príspevku,“ uviedli.