ilustračná fotka/zdroj: facebook
ilustračná fotka/zdroj: facebook

Pozrite si čo všetko budeme musieť dodržiavať podľa rozhodnutia konzília odborníkov.

Bratislava 14.8.2020 –  Konzílium odborníkov zasadalo a rozhodlo. Pozrite si čo všetko budeme musieť dodržiavať a v čom budeme obmedzovaní. „Od prvého septembra dôjde k veľkej socializácii našich detí a študentov, čo je vždy živná pôda na zvýšenú aktivitu vírusu. Potrebujeme ubrať replikáciu vírusu, preto sme sa rozhodli zakázať hromadné podujatia nad 1000 účastníkov v exteriéri, v interiéri nad 500 účastníkov. Samozrejme, stále sú povinné rúška,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Obmedzovať sa majú v septembri aj kúpaliská a akvaparky, konkrétne na počtoch hosti. „Ide o veľmi rizikové miesta,“ doplnil Krajčí. Epidemiológovia odporúčajú rovnako necestovať do zahraničia a zároveň potvrdili, že do 1.9. nebudú prehodnocovať rizikovosť krajín, ale definujú rizikové regióny v krajinách.  Aktualizovať tieto údaje budú minimálne raz za dva týždne. „Rozhodli sme sa, že menej rizikové krajiny zostanú zachované až do 1. septembra, keď môže dôjsť k ich prehodnoteniu. Zároveň sme zadefinovali tzv. rizikové regióny aj v menej rizikových krajinách, nakoľko sme na začiatku druhej vlny pandémie. Ochorenie sa naozaj rozširuje po všetkých krajinách a stúpa počet nakazených,“ uviedol minister. Momentálne do zoznamu rizikových regiónov patria v Česku Praha, v Chorvátsku Vukovarsko-sriemska župa, a Splitsko-dalmatínska župa, v Poľsku Sliezske vojvodstvo a Malopoľské vojvodstvo, Španielsko, vo Francúzsku Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France a Mayotte, ďalej Belgicko, Malta, v Holandsku Noordholland a Sudholland, v Írsku Midlands a Mid-East, v Dánsku Midtjylland, vo Veľkej Británii Grampian a v Estónsku Tartumaa a Harju Maakond.

V školách budú nosiť deti rúška a rodičia budú mať povinnosť pred nástupom do škôl odovzdajú vyhlásenie. Vo vyhlásení o bezinfekčnosti rodič deklaruje, že dieťa nemá príznaky infekčného ochorenia a neboli mu nariadené karanténa ani karanténne opatrenia. Zároveň v tomto vyhlásení odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. „Ak rodič uvedie, že boli s dieťaťom mimo SR, alebo ak uvedie, že sa zúčastnilo na hromadnom podujatí, tak bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj rodiny, ako aj všetkých blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti alebo s ním prichádzajú do veľmi úzkeho kontaktu. Ak sa u niekoho z týchto osôb vyskytne najbližších 14 dní príznak respiračného ochorenia – bude presne uvedené, čo sú príznaky – tak bude mať povinnosť kontaktovať lekára,“ priblížila Prokopová. Konzílium epidemiológov tiež rozhodlo, že prvé dva týždne od začatia sa školského roku bude nosenie rúšok povinné pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach. Ostatní žiaci ich budú mať povinné iba v spoločných priestoroch, vysvetlila Prokopová.

Zamestnanci z rizikových krajín sa asi budú musieť preukázať negatívnym testom. Zamestnávateľom zrejme pribudne povinnosť zamedziť vstupu zamestnancov z rizikových krajín do všetkých prevádzok a pracovísk, ak sa nepreukážu negatívnym PCR testom a potvrdením o ich registrácii na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. „Je to z toho dôvodu, že do tých firiem sa dostávajú ľudia, ktorí častokrát prichádzajú z rizikových krajín, zanesú infekciu do kolektívu, do firmy a následne nám enormne narastá počet pozitívnych prípadov,“ povedal Mikas.

V septembri by nemali byť hromadné akcie. Od 1. septembra do 1. októbra sa na Slovensku nebudú konať hromadné športové podujatia s účasťou 1000 a viac divákov. Interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí budú tiež zakázané, ostatné s prekrytím dýchacích ciest. V septembri sa neodporúča organizovanie žiadnych hromadných športových podujatí. Oznámil to vo štvrtok minister zdravotníctva Marek Krajčí po celodennom zasadnutí odborného konzília epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov.

Minister i hlavný hygienik SR Ján Mikas potvrdili, že opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať na zasadnutiach konzília.

Prehľadná tabuľka opatrení:

CESTOVANIE:
zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia

nebudeme do 1. 9. prehodnocovať menej rizikové krajiny

definujeme rizikové regióny v krajinách

aktualizácia údajov každé dva týždne


ZOZNAM RIZIKOVÝCH REGIÓNOV:
Česko: Praha

Chorvátsko: Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa

Poľsko: Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

Španielsko

Francúzsko: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France, Mayotte

Belgicko

Malta

Holandsko: Noordholland, Sudholland

Írsko: Midlands, Mid-East

Dánsko: Midtjylland

UK: Grampian

Estónsko: Tartumaa, Harju Maakond


ŠKOLY:
čestné vyhlásenie do škôl

informácia o ceste mimo SR od 17.8. 2020

informácia o účasti dieťaťa na hromadnom podujatí od 17.8. 2020

prehlásenie o bezinfekčnosti

informácia o absolvovaní karantény po pobyte v rizikovej krajine

prvé dva týždne nosenie rúšok v školách

OBMEDZENIA OD 1.9. DO 1.10. 2020:
Neodporúčame hromadné podujatia.

zákaz hromadných podujatí nad 1000 ľudí (vrátane športových podujatí)

zákaz interiérových hromadných podujatí nad 500 ľudí (povinnosť nosenia rúška)

zákaz všetkých interiérových hromadných podujatí po 23. h s výnimkou svadieb

obmedzíme návštevnosť kúpalísk a aquaparkov


ZARIADENIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI:
Opatrenia sa budú zavádzať na regionálnej úrovni na základe epidemiologickej situácie.


ZAMESTNÁVANIE OBČANOV RIZIKOVÝCH KRAJÍN:
povinnosť zamestnávateľa zamedziť vstupu zamestnancov z rizikových krajín do všetkých prevádzok a pracovísk bez potvrdenia o ich registrácii na RÚVZ a potvrdenia o negatívnom PCR teste