policajný zásah/ zdroj: facebook Polícia SR
policajný zásah/ zdroj: facebook Polícia SR

Ide o akciu špecializovaného tímu ELEKTRO s krycím názvom „Požiar“.

Bratislava 8.9.2020 – O zásahu NAKA informuje Polícia SR na sociálnej sieti. Akcia prebieha na viacerých miestach v areáli Jadrovej elektrárne Mochovce a v Bratislave. Ide o akciu špecializovaného tímu ELEKTRO s krycím názvom „Požiar“.

,,Zaisťujeme veci dôležité pre trestné konanie do prípadu obzvlášť závažného zločinu podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry vedie trestné stíhanie v súvislosti s dostavbou 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne. Skutok sa týka dodania systémov protipožiarnej signalizácie, komponentov, zariadení a prác spojených s prevádzkou elektrárne. Podľa doterajších zistení malo dôjsť k postupnému navyšovaniu ceny diela viacerými dodatkami pôvodnej zmluvy. Z dohodnutej maximálnej ceny diela 3,9 milióna eur na súčasných takmer 25 miliónov eur. Tento hrubý nepomer predstavuje faktické navýšenie o viac ako 600%. Vyšetrovatelia sa preto budú podrobne zaoberať podozreniami z neodôvodneného navýšenia zmluvnej ceny, vrátane možných duplicitných platieb, v úzkej súčinnosti so znalcami. Špecializovaný tím naďalej intenzívne pracuje a vykonáva potrebné úkony na preverenie všetkých podozrení týkajúcich sa dostavby 3. a 4. bloku elektrárne. O ďalšom postupe tímu budeme informovať hneď ako to procesná situácia umožní,“ uvádza polícia na sociálnej sieti.