ilustračná fotka / zdroj : facebook
ilustračná fotka / zdroj : facebook
Žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú zriedkakedy rýchle, ale keď skupina vedcov požiadala federálnu vládu o poskytnutie údajov, na ktoré sa spoliehala pri udeľovaní licencie na vakcínu COVID-19 spoločnosti Pfizer, odpoveď prekročila rámec typických byrokratických prieťahov.

A to o 55 ROKOV.

Toľko času navrhuje tento týždeň Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v súdnych dokumentoch na preskúmanie a zverejnenie množstva dokumentov týkajúcich sa vakcín, ktoré reagujú na žiadosť. Ak s tým bude federálny sudca v Texase súhlasiť, žalobcovia z organizácií Verejné zdravie a Lekári za transparentnosť môžu očakávať, že v roku 2076 uvidia kompletné záznamy.

Podľa zákona FOIA z roku 1967 musia federálne úrady odpovedať na žiadosti o informácie do 20 pracovných dní. Čas, ktorý je potrebný na skutočné získanie dokumentov, sa však "bude líšiť v závislosti od zložitosti žiadosti a prípadných nevybavených žiadostí, ktoré už agentúra vybavuje", uvádza sa na ústrednej webovej stránke vlády FOIA.

Právnici ministerstva spravodlivosti zastupujúci FDA v súdnych dokumentoch upozorňujú, že žalobcovia požadujú obrovské množstvo materiálov týkajúcich sa vakcín - približne 329 000 strán.

Žalobcovia, skupina viac ako 30 profesorov a vedcov z univerzít vrátane univerzít Yale, Harvard, UCLA a Brown, podali v septembri žalobu na okresnom súde USA pre severný okres Texasu a žiadajú urýchlený prístup k záznamom. Tvrdia, že zverejnenie informácií by mohlo pomôcť uistiť skeptikov, že očkovanie je skutočne "bezpečné a účinné, a tým zvýšiť dôveru vo vakcínu spoločnosti Pfizer".

Úrad FDA však nemôže jednoducho odovzdať dokumenty vo veľkom. Záznamy sa musia preskúmať, aby sa z nich vypustili "dôverné obchodné informácie a informácie tvoriace obchodné tajomstvo spoločnosti Pfizer alebo BioNTech a informácie o súkromí pacientov, ktorí sa zúčastnili na klinických skúškach," napísali právnici ministerstva spravodlivosti v spoločnej správe o stave, ktorá bola predložená v pondelok.

Úrad FDA navrhuje priebežné zverejňovanie 500 strán mesačne, pričom poznamenáva, že oddelenie, ktoré by sa zaoberalo preskúmaním, má len 10 zamestnancov a v súčasnosti vybavuje približne 400 iných žiadostí FOIA.

"Spracovaním a poskytovaním priebežných odpovedí na základe 500-stranových intervalov bude FDA schopný poskytnúť viac strán väčšiemu počtu žiadateľov, čím sa zabráni systému, v ktorom niekoľko veľkých žiadostí monopolizuje obmedzené zdroje na spracovanie a v ktorom sa uspokojuje menej žiadostí žiadateľov," napísali právnici ministerstva spravodlivosti a poukázali na iné súdne rozhodnutia, v ktorých bol harmonogram 500 strán mesačne potvrdený.

Právnička civilného oddelenia Courtney Enlowová odkázala moju žiadosť o ďalšie vyjadrenie na oddelenie pre styk s verejnosťou ministerstva spravodlivosti, ktoré neodpovedalo.

Právnici žalobcov tvrdia, že ich žiadosť by mala mať najvyššiu prioritu a že úrad FDA by mal všetky materiály zverejniť najneskôr 3. marca 2022.

"Táto 108-dňová lehota je rovnaká doba, akú FDA potrebovala na preskúmanie zodpovedajúcich dokumentov pre oveľa zložitejšiu úlohu, akou je udelenie licencie na vakcínu COVID-19 spoločnosti Pfizer," napísali v súdnych dokumentoch Aaron Siri z advokátskej kancelárie Siri & Glimstad v New Yorku a John Howie z advokátskej kancelárie Howie Law v Dallase.

"Celým účelom zákona o slobodnom prístupe k informáciám je zabezpečiť transparentnosť vlády," pokračovali. "Je ťažké predstaviť si väčšiu potrebu transparentnosti ako okamžité zverejnenie dokumentov, o ktoré sa opiera FDA pri udeľovaní licencie na výrobok, ktorý je teraz povinne poskytovaný viac ako 100 miliónom Američanov pod hrozbou straty kariéry, príjmu, štatútu vojenskej služby a oveľa horších vecí."

Argumentujú tiež tým, že hlava 21, podkapitola F vlastných predpisov FDA stanovuje, že agentúra "má 'okamžite sprístupniť' všetky dokumenty, ktoré sú podkladom pre licenciu vakcíny".

Vzhľadom na intenzívny záujem verejnosti o vakcínu právnici žalobcov tvrdia, že FDA "sa mala pripravovať na zverejnenie (údajov) súčasne s vydaním licencie. Namiesto toho však urobil opak."

Aby sa dodržal termín navrhovaný žalobcami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, FDA by musel spracovať hrozivých 80 000 strán mesačne. Žalobcovia však upozorňujú, že FDA má 18 000 zamestnancov a rozpočet 6 miliárd dolárov a "sama povedala, že nie je nič dôležitejšie ako licencia tejto vakcíny a transparentnosť v súvislosti s touto vakcínou".

Aby sme si boli istí, väčšine ľudí - vrátane mnohých, ktorí svätuškársky vyhlasujú "robím si vlastný výskum" - chýbajú odborné znalosti na vyhodnotenie informácií.

Zdá sa však, že žalobcovia, medzi ktorými sú aj zámorskí profesori zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Dánska, Austrálie a Kanady, majú na to dobré predpoklady.

Ako tvrdia Siri a Howe, "preskúmanie týchto informácií vyrieši prebiehajúcu verejnú diskusiu o primeranosti kontrolného procesu FDA".

Americký okresný sudca Mark Pittman stanovil na 14. decembra vo Fort Worthu plánovanú konferenciu, na ktorej sa má zvážiť časový harmonogram spracovania dokumentov.