rodičia zavraždeného novinára a jeho snúbenice/ zdroj: facebook TV Markíza
rodičia zavraždeného novinára a jeho snúbenice/ zdroj: facebook TV Markíza

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala prezradil, že uniknuté informácie o údajnom hlasovaní sudcov nie sú pravdivé, na čo potom čakajú orgány činné v trestnom konaní?

Pezinok 9.9.2020 – Spoločnosť na Slovensku sa už niekoľko rokov stretáva s doslovným masírovaním hláv a neustálim podsúvaním rôznych káuz a takzvaných ,,údajne“ a možno ,, zaručených správ“ zo spisov vyšetrovateľov, alebo súdov! Touto cestou sa tak spoločnosť dokáže polarizovať, vytvorí si svoj právny názor, ktorý im štandardné médiá radi prezentujú a prinášajú v otázkach a inotajoch. Jasný príklad ako nemôže fungovať súdnictvo, prokuratúra a polícia je prípad vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice.

Úniky informácii zo spisu, prezentovanie zadržaných dôkazov, ukazovanie prstom na konkrétne osoby, vynášanie informácií o priebehu postupu samotného senátu a to priamo až zo samotného hlasovania o vine a nevine! Médiá priniesli bombastickú informáciu kde uviedli, že dvaja sudcovia mali prehlasovať predsedníčku senátu Ruženu Sabovú a tak prišlo k oslobodzujúcemu rozsudku Kočnera a Zsuzsovej. Dokonca médiá vedeli, že v senáte je nevraživá atmosféra a to môže rovnako zohrať svoju úlohu. Povedzme si, že za podobné informácie by sa nemuseli hanbiť ani pokročilé veštice!

Kedy ide ešte o žurnalistiku a kedy už hovoríme o zavádzaní a možno aj účelovom zasahovaní do priebehu vyšetrovania a samotného súdneho konania?

Žiaden žurnalista nemá toľko odbornosti, ani možnosti si preštudovať spis s tisíckami strán a preto je prinajmenšom žurnalisticky nezodpovedné a neadekvátne vynášať rozsudky a tvrdenia v akomkoľvek súdnom konaní. Informujme, ale nerozhodujme za súdy a políciu!

Mnohokrát skloňované rozhodnutie trojčlenného senátu súdu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) je jasná ukážka toho, ako žurnalistika už presahuje do samotnej justície a života ľudí!

Pred oslobodzujúcim rozsudkom obžalovaných Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej sa do médií dostala informácia, že za oslobodenie podnikateľa a jeho volavky hlasovali členovia senátu Ivan Matel a Rastislav Stieranka. Naopak, predsedníčka senátu Ružena Sabová mala hlasovať za ich odsúdenie. Takúto informáciu mali ľudia k dispozícii v jednom z najsledovanejších prípadov na Slovensku a teraz čakajme rozsudok??! Médiá vopred predsa rozhodli!!!

Hrubala to verejne celé poprel. „Predsedníčka senátu Ružena Sabová mi dňa 7. septembra 2020 oznámila, že medializované informácie o hlasovaní sudcov o rozsudku, ktorý bol vyhlásený 3. septembra 2020, sú nepravdivé,“ napísala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková Hrubalove stanovisko. Sabová Hrubalu zároveň požiadala, aby „zamedzil šíreniu nepravdivých správ zo súdneho spisu“.

Tu máme jasnú odpoveď senátu!!!

Čo má a malo teda nasledovať ďalej?

V priebehu vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka vedela verejnosť o stave vyšetrovania prakticky online. Neustále a bezprecedentné úniky informácií z vyšetrovania a vyšetrovacieho spisu vyvrcholili 3. septembra správou, podľa ktorej  členovia senátu Ivan Matel a Rastislav Stieranka prehlasovali predsedníčku Ruženu Sabovú. Za normálnych okolností by sa malo rozbehnúť  vyšetrovanie podozrenia z trestného činu. Určite nie jedného!

Ako to teda funguje a čo je problém? O rozsudku hlasuje senát, ktorý má nepárny počet členov. Rozhoduje väčšina hlasov a je jedno či hlasovanie bolo 3:0 alebo 2:1. Tak to bolo a muselo fungovať aj pri rozhodovaní sa senátu o vine Kočnera a Zsuzsovej!  

§ 170 Trestného poriadku sa dozvieme, kto môže byť pri hlasovaní o rozsudku. V prípade senátu 2T to boli predsedníčka senátu Ružena Sabová, sudcovia Ivan Matel, Rastislav Stieranka,  zapisovateľ, alebo zapisovateľka. Nijaké iné osoby! Je ešte možnosť, že by predsedníčka senátu udelila súhlas na účasť náhradného sudcu a vyššieho súdneho úradníka, tak by mohli byť pri porade aj tieto osoby. V danom, prípade to je skôr málo pravdepodobné. O hlasovaní senátu sa spíše osobitná zápisnica. Odlišný názor sudcov, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní sa zapíše do zápisnice o hlasovaní. Tá musí byť bezprostredne po jej podpísaní sudcami a zapisovateľom vložená do obálky, zalepená a opatrená odtlačkom pečiatky a podpisom zapisovateľa. Zápisnica o hlasovaní sa pripojí k zápisnici o pojednávaní. Všetky náležitosti o obsahu porady sú účastníci povinní zachovať mlčanlivosť.

Ako mohli potom uniknúť informácie o hlasovaní ak sú stanovené podobné podmienky?!! Len pre úplnosť, otvoriť predmetnú obálku so zápisnicou o hlasovaní bude môcť len predseda senátu na najvyššom súde pri rozhodovaní o odvolaní a predseda senátu najvyššieho súdu pri rozhodovaní o dovolaní. Obálku môže otvoriť aj sudca poverený vyhotovením rozsudku; po nazretí ju opäť zalepí a otvorenie potvrdí svojím podpisom.

Verejnosť má informáciu kto a aké médiá zverejnili údajnú informáciu o hlasovaní senátu a jednoznačne by mali teda začať konať orgány činné v trestnom konaní a skončiť s manipulovaním verejnosti. Ak by sa medializovaná informácia potvrdila, ukázalo by to iba silné prepojenie jednotlivých žurnalistov a ich redakcií na najvyšších predstaviteľov štátu a súdny aparát. Je predsa logické a zistiteľné , že ak o konkrétnom hlasovaní senátu mohlo mať informáciu iba určité množstvo ľudí a informáciu o konkrétnom hlasovaní priniesli konkrétne médiá, dohľadateľnosť podobného úniku, prípadný zdroj informácie by malo byť o to ľahšie vystopovať! Verejnosť by sa určite rada dozvedala, kto a prečo potrebuje zavádzať verejnosť a možno aj účelovo ,,vynášať!“