ilustračná fotka
ilustračná fotka

Nosenie rúšok majú svoje výnimky aj od 1.10.

Bratislava 30.9.2020 – Nosenie rúšok je pre mnohých ľudí obmedzujúce a zároveň aj problém pre ich zdravie. Výnimku pri nosení rúšok majú mnohé osoby. Rúška nemusia nosiť vodiči MHD, pracovníci, ktorí sú na pracovisku sami či žiaci prvého stupňa základných škôl. Z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že pri nosení rúška platí aj po 1. októbri viacero výnimiek, napr. nie sú povinné pri športe, fotografovaní, v priestoroch wellnessu a umelých kúpalísk. 

Nos a ústa nemusia mať prekryté deti do troch rokov, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie sú rúška povinné ani pre žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy.

Rúška si nemusíme dávať ani v exteriéroch, pokiaľ je dodržaný odstup od ostatných viac ako dva metre. V exteriéri ich nemusia nosiť ani osoby z jednej domácnosti, ak sú aspoň v dvojmetrovej vzdialenosti od ďalších ľudí.

Výnimky sa vzťahujú aj na vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Rúško môže odložiť aj zamestnanec, ktorý je na pracovisku sám. Pri sobáši nemusí mať rúško nevesta a ženích.