ilustračná fotka
ilustračná fotka

Pri príležitosti tohto sviatku sa pravidelne koná aj národná púť v Šaštíne, ktorá však tento rok bude mať len farský rozmer.

Šaštín 15.9.2020 – Tento deň je v SR aj dňom pracovného pokoja. Katolíci na celom Slovensku slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. V roku 1964 pápež Pavol VI. vyhlásil slovenskú národnú svätyňu v Šaštíne za baziliku (basilica minor). Šaštínsky chrám sa tak stal prvou bazilikou na Slovensku.

Veriaci si počas tohto dňa pripomínajú sedem bolestí Matky Božej.

Symbolom, prostredníctvom ktorého slovenskí veriaci vyjadrujú úctu Sedembolestnej Panne Márii, sa stala šaštínska pieta – socha sediacej Matky Božej s mŕtvym Kristom v náručí. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii nadobudla na Slovensku takú intenzitu, že pápež Pius XI. pri príležitosti 200. výročia ustanovenia sviatku Sedembolestnej za celocirkevný sviatok (v roku 1722) vydal úradný dokument o vyhlásení Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska, ako i Slovákov žijúcich v zahraničí.