Tento rok v zime bude svet bojovať o niečo, čo je neviditeľné, napriek
tomu zásadné, a nie je toho v súčasnosti dostatok. Štáty sú stále viac
ako inokedy závislé na zemnom plyne, ktorý vykuruje domácnosti aj
dodáva elektrinu priemyslu, kvôli snahám opustiť uhlie a zvýšiť využitie
čistejších zdrojov energie. Na trhu však nie je k dispozícii také množstvo
plynu, ktoré by mohlo poháňať oživenie z pandémie aj doplniť
vyčerpané zásoby pred nástupom chladných mesiacov.
Štáty sa predháňajú, ktorému sa podarí ponúknuť viac, aby získal
dodávky, pretože krajiny ako Rusko sa snažia udržať viac zemného
plynu doma, a s poklesom teplôt sa situácia zrejme zhorší. Kríza v
Európe je predzvesťou problémov pre zvyšok planéty, píše agentúra
Bloomberg.
Rekordne nízke zásoby
Zásoby v Európe sú v tomto období na rekordne nízkej úrovni. Dodávky
plynovodov z Ruska a Nórska sú obmedzené. To je znepokojujúce,
pretože pokojnejšie počasie obmedzilo produkciu elektriny z veterných
turbín a starnúce európske jadrové elektrárne sa postupne odstavujú z
prevádzky alebo sú náchylnejšie k výpadkom. To zvyšuje dôležitosť
plynu. Niet divu, že ceny plynu za posledný rok stúpli o takmer 500
percent a obchodujú sa blízko rekordných hodnôt.
Tento prudký rast donútil niektorých výrobcov hnojív v Európe
obmedziť výrobu a očakáva sa, že ďalší ich budú nasledovať. Hrozí tak,
že stúpnu náklady poľnohospodárom, čo potenciálne zvýši ceny
potravín. V Británii už vysoké ceny energií donútili niekoľko
dodávateľov ukončiť činnosť.

Očakáva sa, že ceny zemného plynu ďalej porastú po celom svete aj v
prípade, že chladné počasie na severnej pologuli bude také, ako je pre
toto obdobie bežné. Energetické firmy a politici sa modlia za mierne
teploty, pretože na zvýšenie dodávok je príliš neskoro. Výhľad rastu
energetických nákladov v spojení s napätou situáciou v dodávateľských
reťazcoch a cenami potravín na najvyššej úrovni za desať rokov by
mohli vyvolať u viacerých centrálnych bankárov pochybnosti o tom, či
rast inflácie je prechodný, ako teraz dúfajú. Obchodníci budú starostlivo
rozoberať každú predpoveď počasia zverejnenú odteraz až do
decembra.

Obrat na „špinavšie“ palivá
Dovozcovia skvapalneného zemného plynu (LNG) v Ázii teraz platia
rekordné ceny pre toto ročné obdobie, aby si zaistili dodávky, a niektorí
sa obracajú na „špinavšie“ palivá, ako uhlie a vykurovací olej, pre prípad,
že by dodávky neboli dostatočné. To môže ohroziť plány vlád na
ambicióznejšie ekologické ciele, pretože plyn pri spaľovaní vypúšťa
približne o polovicu menej oxidu uhličitého než uhlie.
Čína, najväčší kupec zemného plynu na svete, dostatočne nedoplnil
zásobníky, hoci podľa údajov colného úradu je dovoz takmer
dvojnásobný v porovnaní s minulým rokom. Niekoľko čínskych provincií
už poskytuje elektrinu priemyselným firmám na prídel, aby splnili ciele
prezidenta Si Ťin-pchinga v oblasti energetickej účinnosti a zníženie
znečistenia. Kríza v dodávkach by mohla výpadky ešte prehĺbiť, ak by sa
úrady rozhodli prednostne dodávať plyn pre svietenie a vykurovanie
domácností.
Ak Čínske továrne budú musieť zápasiť s rozsiahlym výpadkom
elektriny, vzrastú globálne ceny ocele a hliníka. Aby toho nebolo málo,
krajina sa borí aj s nedostatkom uhlia.
Energetické podniky v Japonsku a Južnej Kórei sú z veľkej časti
chránené vďaka dlhodobým kontraktom na LNG, ktorých cena je
viazaná na ceny ropy. Aj tak spoločnosť Korea Electric Power 23.
septembra oznámila, že prvýkrát za takmer osem rokov zvýši ceny
elektriny. Náhle ochladenie by mohlo donútiť ďalšie energetické

spoločnosti, aby sa vydali na spotový trh a nakúpili núdzové dodávky
plynu za rekordne vysoké ceny. To sa stalo minulú zimu.
Náklady na zabezpečenie dodávok LNG vyvolali politickú roztržku v
Pakistane. Opoziční politici tu požadujú prešetrenie nákupov štátneho
dovozcu.

V Brazílii najnižší prietok v povodí rieky Paraná za takmer sto rokov
znížil produkciu vodných elektrární a donútil energetické firmy
spoľahnúť sa viac na plyn. Krajina zvýšila v júli dovoz plynu na rekord a
účty za elektrinu rastú. Vzhľadom na to, že inflácia v krajine je už aj tak
vysoká, mohlo by to znížiť šancu prezidenta Jaira Bolsonara na
znovuzvolenie v budúcom roku.