ilustračná fotka
ilustračná fotka

Ich spôsob života predstavuje vážny sociálny problém, ktorý hlásia predovšetkým učitelia základných škôl.

Bratislava 21.08.2020 – Ak sa spýtate iných národov, prečo odmietajú Rómov a držia si ich pekne od tela, dozviete sa, že sú neprispôsobiví, hluční,  nerešpektujú základné normy slušnosti a poriadku, sú arogantní, nepoučiteľní a tvrdohlaví.  Majoritám vo svete nevadí farba pleti Rómov, ale asociálne správanie .

Jednou z najdôležitejších otázok, ktorú kompetentné  orgány a inštitúcie skôr alebo neskôr budú musieť riešiť,  je sociálne neúnosný a alarmujúci nárast rómskej populácie. Riešenie daného problému sa musí stať hlavnou náplňou a cieľom štátnej populačnej politiky sledujúcej hlavný cieľ, ktorým je podpora rastu a výchovy zdravej a vzdelanej rómskej populácie. (Štefan Surmánek: Pohľady na významnú udalosť ). Žiaľ, kvalita mladej rómskej populácie až na málopočetné  výnimky nezodpovedá vynakladaným prostriedkom. Množstvo finančných  a materiálnych zdrojov vrátane rodičovských príspevkov smerujúcich do prostredia rómskych komunít  na podporu nezaopatrených detí, sa v prípade mnohých rómskych rodín míňa účinku. Rodičia s týmito prostriedkami nakladajú svojvoľne a nezodpovedne. Neposkytujú ich v plnej miere tým, komu sú určené. V konečnom dôsledku to negatívnym spôsobom ovplyvňuje kvalitu rodinného prostredia, rodinnej výchovy a celkovú starostlivosť o mladú generáciu. Výsledkom je rastúci počet chorej a v mnohých prípadoch aj mentálne retardovanej, zanedbanej, stále častejšie sa kriminálne sa správajúcej a sociálne neprispôsobivej rómskej mládeže. Mládež napodobňuje správanie svojich rodičov  a preberajúc ich hodnoty a životný štýl pokračuje v ich šľapajach. Súčasná vláda však nie je ochotná počúvať občanov, podceňuje ľudí a ich podnety ani nečíta!

ilustračná fotka

Premiér tejto krajiny sa vyjadril, že: “ Rómske deti z osád sú považované za menejcenné a verí, že tieto budú prínosom pre krajinu!“  Tento výrok hodnotila učiteľka, ktorá vyučuje rómske deti. Popísala, že premiéra možno ospravedlniť len tým, že nemá ani poňatia o rómskej mentalite a o ich zmýšľaní! Pani učiteľka verejne vyhlásila (pridajú sa i ostatné!), že: ,,Rómovia sa vzdelávať nechcú!