CDC Covid 19 a jasné fakty.

USA 31.8.2020 – Americké Centrum pre kontrolu chorôb /CDC/ na svojej stránke každý týždeň podáva správu o víruse Covid 19. Minulý týždeň informovala na svojich stránkach o najrôznejších štatistikách k tejto chorobe a my sme zaznamenali skutočne prekvapujúci oficiálny údaj.

Podľa uvedených informácií z celkového počtu úmrtí zaznamenaných v USA čo predstavuje k dátumu uvedenej štatistiky 164 280 obetí umrelo na COVID 19 ako jedinú zistenú chorobu ktorú obeť mala 6% obetí. To znamená že 94% obetí malo okrem COVID 19 jednu alebo viacero závažných chorôb. Podľa údajov priemerná obeť COVID 19 mala 2,6 iných chorôb okrem COVID 19.

Ako s týmto poznatkom naloží naša vláda a zodpovedné osoby ktoré riadia rozhodnutia pri tejto pandémii je otázne a neostáva nám nič iné ako čakať a vidieť na vlastné oči.

Okrem tejto informácie pripájame aj informáciu štatistiky úmrtí podľa vekových skupín v USA od začiatku zbierania informácií o tejto chorobe 2.1.2020 do 22.8.2020 no pri pohľade na tieto čísla by sme mali brať v podtaz fakt že až 94% obedtí malo okrem COVID 19 aj iné závažné ochorenie.

Zdroj : https://www.cdc.gov/

Doslovný preklad textu zo stránky : Komorbidity –
Tabuľka 3 ukazuje typy zdravotných stavov a prispievajúcich príčin uvedených v súvislosti so úmrtiami spôsobenými koronavírusovými chorobami 2019 (COVID-19). Pre 6% úmrtí bola jediná uvedená príčina COVID-19. V prípade úmrtí s chorobami alebo príčinami okrem choroby COVID-19 bolo v priemere 2,6 úmrtí. Počet úmrtí s každou chorobou alebo príčinou je uvedený pre všetky úmrtia a podľa vekových skupín. Pre údaje o komorbiditách