ilustračná fotka
ilustračná fotka

Biskupi vo štvrtok informovali aj kňazov v diecézach.

Bratislava 3.10.2020 – Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. O udelení dišpenzu biskupi vo štvrtok (1. 10.) informovali aj kňazov v diecézach. Kňazov zároveň požiadali, aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození, poprosili, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov. „Je nevyhnutné vyvinúť všetko úsilie, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Zároveň požiadali kňazov, nech podľa miestnych okolností zorganizujú dodržanie počtu 50 osôb, napríklad cez delegovaného usporiadateľa alebo iným vhodným spôsobom,“ poznamenala KBS. Dôsledne sa tiež majú dodržať pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.