ilustračná fotka / zdroj: facebook Bill Gates
ilustračná fotka / zdroj: facebook Bill Gates

Vakcinácia sveta sa zrejme nezvratne blíži.

USA 2.11.2020 – V rozhovore na televíznej stanici CBS medzi Norah O´donel a Billom Gatesom k téme COVID sme sa mohli dozvedieť ako pokračuje vývoj vakcín a čo nás v najbližšej dobe môže čakať. Pre nás ako najzávažnejšiu informáciu z tohto rozhovoru sme si odniesli poznatok, že napriek tomu, že takmer 80% ľudí ktorým boli aplikované dve a viac dávok vakcíny mali vedľajšie účinky ako triaška, teplota a silná bolesť. Gates odpovedá: ,,to nie sú vážne vedľajšie účinky, nejedná sa o celoživotné následky a je to len veľmi bolestivé.” Je zaujímavé tvrdiť že dané látky nespôsobili vážne celoživotné následky keď ešte neprebehlo ani len štvrť rok od podania. Pri priamej otázke či sú tieto očkovacie látky bezpečné odpovedá, že je to v pôsobnosti FDA (federálna agentúra liečiv), ktorá musí pred pustením liečiva na trh udeliť licenciu a na túto agentúru nebude vyvíjaný tlak. Tu však teba uviesť, že financovanie tejto agentúry napríklad v roku 2016 bolo 29% zo štátneho rozpočtu a 71% zo súkromných farmaceutických spoločností.

Pre účinkovanie testovaných vakcíny je potrebné absolvovať očkovanie dva a viac krát. Čím je starší človek tým viac látky mu musí byť aplikovanej. Spomínané boli viaceré spoločnosti ktoré už testujú tieto látky na ľudoch ako napríklad AstraZenica, Sinopharm, Murdoch childrens research institute. Celkový počet ľudí na ktorých sa spustilo testovanie je 120 000. “Nevieme či tieto vakcíny budú fungovať ale v prvej polovici roka 2021 budeme mať funkčné látky. Pri prvej generácii bude pravdepodobne 50% úspešnosť a následne sa bude pri ďalších generáciách týchto látok účinnosť zvyšovať” dodal Gates. Pri otázke koľko bude potrebných vakcín odpovedal, že žiadna z nich nefunguje pri jednej aplikácií a treba predpokladať,j že bude potrených dva a viac aplikácií tejto látky. Pri otázke aké množstvo bude potrebné k zaočkovaniu označil, že pri 70 až 80% svetovej populácie ktorú chce zaočkovať do konca roku 2021 rozprávame o 7 a viac miliardách dávok. Tu je otázka morálnosti zárobku farmaceutických spoločností, nakoľko mnohé z nich získali obrovské množstvá financií na vývoj zo štátu a našich daní a napriek tomu sa rozhodli, že predaj nebude za náklad na výrobu, ale aj so ziskom.

Ako ďaleko sme v testovaní a kedy môžeme očakávať presný domáci test? Podľa Gatesa takýto test nebude tak skoro dostupný ak vôbec, a je potrebné zvýšiť kapacity PCR testov nakoľko tie sú najpresnejšie a žiadne iné sa im momentálne nevyrovnajú a dlhodobo budú najpresnejšie.

Ďalšia otázka bola položená priamo či sa chystá Bill Gates implementovať nanočipi do týchto vakcín tak aby mohol sledovať ľudí ktorým bola táto látka aplikovaná, nakoľko takmer 87% opýtaných si myslí, že toto je jeden z dôvodov plánovaného masového očkovania. Odpovedal jasné nie a je potrebné aby ľudia boli oboznámení so skutočným zámerom jeho nadácie, ktorý je o znížení úmrtnosti a pomoci ľuďom.

Nesmieme však zabúdať na to, že Melinda a Bill Gates fundation, ktorá sa venuje prevencii chorôb očkovaním v rôznych častiach sveta ako je napríklad Afrika a India boli v minulosti spájaní s aplikovaním vakcín proti HPV (ľudský papilomavirus) v Indi, ktorá údajne spôsobila smrť 7 dievčat, neplodnosť a vážne následky pri ďalších. Bolo voči nim spustené vyšetrovanie a aj súdny spor. A tento príklad nie je vo svete ojedinelý.

Je známe, že otec Billa Gatesa bol riaditeľom Planed Parenthood (Organizácia plánované rodičovstvo) do ktorej aj po jeho smrti Nadácia Billa Gatesa prispela miliónovými sumami. Táto organizácia pomáha v USA ženám s interupciami a ako sám Bill Gates uviedol v niektorých zo svojich rozhovorov, sám si uvedomuje problém svetovej overpoulácie a tento problém vnímal už od mlada, nakoľko bol častou témou v rozhovoroch s jeho otcom.

Zdroj:

https://www.pogo.org/investigation/2016/12/fda-depends-on-industry-funding-money-comes-with-strings-attached/ https://www.cbsnews.com/video/bill-gates-says-serious-mistakes-were-made-in-us-pandemic-response/ https://healthimpactnews.com/2014/bill-melinda-gates-foundation-vaccine-empire-on-trial-in-india/